... Mēs zinām, kur ir apslēpti "dārgumi" ...

Latgales reģiona jaunieši no Balvu, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes novadiem un Daugavpils pilsētas vasaras brīvlaiku uzsāka ļoti aktīvi. 2018. gada 7. un 8. jūnijā kopā ar biedrības “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra” (DIVIC) ekspertiem devās 2 dienu ekspedīcijā. Pirmajā dienā jaunieši iepazina DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta laboratorijas. Viņi varēja iejusties ģeologa un meteorologa lomās. Pasākuma dalībnieki apmeklēja Daugavpils zoodārzu, kur iepazina retās un aizsargājamās sugas: purva bruņurupuci un ugunskrupi, uzzināja, kāpēc tās ir jāaizsargā un kā tiek nodrošināta to vairošanās dzīvē. Savukārt jau pirmās dienas vakarā visi devās uz DU Studiju un pētniecības centru "Ilgas," kur pētīja botāniskās un entomoloģijas kolekcijas. Jaunieši devās arī nakts ekskursijā, iepazīstot dabas parka “Silene” iemītniekus: naktstauriņus, sikspārņus un pūces. Otrajā dienā jaunieši devās ekspedīcijās pa dabas parku "Silene", iejūtoties dabas pētnieku lomā, iepazīstot apkārtējās vides daudzveidību, izzinot vairāk par ķērpjiem, augiem un kukaiņiem.

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 22.06.2018

Saka – cik raibu pirmo tauriņu vasarā ieraudzīsi, tik krāsaini to pavadīsi! Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centru” (DIVIC) vasaras sākumā – 7. un 8. jūnijā – aicina Latgales reģiona jauniešus vecumā no 13 līdz 18 gadiem doties aizraujošā ekspedīcijā uz Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centru “Ilgas”!

Piesakies ekspedīcijai līdz 4. jūnijam, rakstot uz e-pastu: dnvoac@gmail.com, norādot savu vārdu uzvārdu, pašvaldību, kurā dzīvojat, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Vietu skaits ierobežots!

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 29.05.2018

Notikumiem bagāts bija 2018. gada 19. maijs, kad noslēdzās biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu (LPR) īstenotā projekta “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” pirmais posms: Latgales reģiona jauniešu pulcējās uz reģionālo diskusiju, atklāja vides objektu un jauniešu foto izstādi.

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 24.05.2018

Kā informē  “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis, ir  noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2018 izvērtēšana.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales biedrībām, kas Programmai kopā no 14 pašvaldību teritorijām iesniedza 38 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 61,6 tūkstošus eiro.

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 23.05.2018

Kultūras ministrija aicina Latgales reģiona iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriedē par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāna 2019. – 2020.gadam projektu, kas notiks 2018.gada 25.maijā plkst. 11.00 Preoļu NVO centra telpās (Kooperatīva iela 6, Preiļi).

Vēlamies informēt, ka Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.-2020.gadam (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai nodrošinātu turpinājumu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai, kā arī nozares politikas nepārtrauktību un pēctecību.

 

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 10.05.2018

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu aicina Latgales reģiona jauniešus piedalīties 3 pasākumos, kas norisināsies š.g. maijā un jūnijā.

Kā pirmais pasākums norisināsies 19. maijā no plkst. 13:00 līdz 16:00 viesnīcas “Park Hotel Latgola” konferenču zālē (3.stāvā), kur jaunieši (vecumā no 13-25 gadiem) varēs strādāt darba grupās kopās ar ekspertiem un padalīties savā vīzijā par to, kā saglabāt Latgales reģiona dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā arī ieraudzīt pirmos projekta rezultātus – izveidoto dabas bagātību online karti.

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 08.05.2018

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 23. aprīlī pl. 11.00 „Preiļu NVO centra” telpās (Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļi) rīko informatīvu semināru par “Latgales NVO projektu programmas 2018” nosacījumiem, pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un tipiskākajām kļūdām.

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 13.04.2018

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 24. aprīlī pl. 11.00 Nacionālo biedrību kultūras nama telpās (Atbrīvošanas alejā 97 (2.st.)), Rēzekne) rīko informatīvu semināru par “Latgales NVO projektu programmas 2018” nosacījumiem, pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un tipiskākajām kļūdām.

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 13.04.2018

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) īsteno projektu “Latgales reģiona mazākumtautību biedrību līdztiesības un sadarbības stiprināšana”, kura mērķis veicināt ir vienlīdzību un sadarbību starp Latgales reģiona mazākumtautību biedrībām, lai sekmētu reģiona dažādu etnisko grupu mijiedarbību kopīgam labumam ne tikai interneta vidē, bet arī reālajā dzīvē.

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 12.04.2018

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 4.aprīlī izsludina “Latgales NVO projektu programmu 2018”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.

 

Kopš Programmas darbības uzsākšanas 2014.gadā, tai iesniegti 235 projekti no 20 pašvaldību teritorijām, kas ir visaugstākais šādas pilsoniskās aktivitātes rādītājs satarp Latvijas reģioniem. Četru gadu laikā Latgales 16 novados ar Latgales NVO projektu programmas atbalstu īstenoti 69 projekti. Visaktīvākie projektu rakstītāji bijuši Daugavpils un Rēzeknes pilsētu un Rēzeknes, Krāslavas un Preiļu novadu sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Ar detalizētāku iesniegto un atbalstīto projetu skaitu var iepazīties šeit.

 


Ievietoja DNVOAC | Publicēts 04.04.2018

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) no 2017. gada 8. decembra līdz šī gada 18. janvārim  rīkoja foto konkursu “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”. Konkursa laikā vērtēšanai, atspoguļojot nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa nozīmes dabas bagātības, tika iesūtīti 157 darbi – objektu fotogrāfijas jauniešu acīm, parādot – kas, viņuprāt, ir Latgales dabas bagātība.

Pieteikumi konkursam tika saņemti no 14 pašvaldību jauniešiem. Visaktīvākie darbu iesūtītāji bija Ludzas novada un Daugavpils un Rēzeknes pilsētu jaunieši.

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 16.02.2018

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) ir uzsākusi projekta “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” īstenošanu.

Projekta mērķis ir mudināt Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvojošos jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem apzināt un izpētīt Latgales plānošanas reģiona teritorijā esošās dabas vērtības, izceļot nozīmīgākos un ainaviskākos objektus. Jaunieši līdz pat 2018. gada jūnijam varēs iesaistīties dažādās projekta aktivitātēs:

Ievietoja Iluta | Publicēts 08.12.2017

Kā informē  "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" koordinators Oskars Zuģickis, ir  noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2017 izvērtēšana.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales biedrībām, kas Programmai kopā no 18 pašvaldību teritorijām iesniedza 66 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 103,4 tūkstošus eiro.

Ievietoja Iluta | Publicēts 19.04.2017

Kā informē "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" koordinators Oskars Zuģickis, ar negaidīti augstu Latgales reģiona biedrību aktivitāti ir veiksmīgi  noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2017 projektu pieņemšana, kas noritēja no 21.februāra līdz 21.martam. Programmā kopā tika iesniegti 64 projekti (pēdējo trīs gadu augstākais rādītājs), kur biedrības savām aktivitātēm pieprasījušas vairāk nekā 103,4 tūkstošus EUR.

Ievietoja Iluta | Publicēts 23.03.2017

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 7. martā Balvos - Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes iela 2b, Balvi) plkst. 9.30 rīko semināru nevalstiskām organizācijām.
Pasākumā klātesošos informēs par izsludinātās “Latgales NVO projektu programmas 2017” atbalstāmajām aktivitātēm, pieteikuma veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem kā arī atskaišu sagatavošanu.

Ievietoja Iluta | Publicēts 27.02.2017

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 6.martā Daugavpils pilsētas sēžu zālē (Kr. Valdemāra ielā 1) plkst. 15.00 rīko semināru nevalstiskām organizācijām, kurā informēs par izsludinātās “Latgales NVO projektu programmas 2017” atbalstāmajām aktivitātēm, pieteikuma veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem kā arī atskaišu sagatavošanu.

Ievietoja Iluta | Publicēts 26.02.2017

Lai reģiona nevalstiskās organizācijas informētu par biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 21.februārī izsludinātās “Latgales NVO projektu programmas 2017” atbalstāmajām aktivitātēm, pieteikuma veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem kā arī atskaišu sagatavošanu, šī gada 2. martā plkst.: 10.00 Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā (Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē), rīko informatīvu semināru.

Ievietoja Iluta | Publicēts 25.02.2017

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 21.februārī izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2017", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:

Ievietoja Iluta | Publicēts 21.02.2017

21. novembrī plkst. 15:00 Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls” norisināsies vienīgā kritiskās domāšanas darbnīca “DOMĀ GUDRĀK” Latgalē, noslēdzot Strukturētā dialoga V cikla diskusiju reģionā.

Ievietoja Iluta | Publicēts 09.11.2016

No 22. līdz 23. septembrim Jelgavā (Jelgavas Tehnikums) norisināsies Strukturētā Dialoga nacionālā konference.

Pasākumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, jaunatnes darbā iesaistītie, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, pašvaldību un Saeimas deputāti, valsts pārvaldes iestāžu darbinieki.

Konferences mērķis ir veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem jauniešiem aktuālos jautājumos. Balstoties uz 26 Strukturētā Dialoga V cikla pasākumu rezultātiem, konferences laikā tiks veidotas nacionāla un Eiropas līmeņa rekomendācijas par V cikla tēmu – “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”.

Ievietoja Iluta | Publicēts 29.08.2016

18. maijā Latgales reģiona jaunieši, jauniešu organizāciju, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti tiek AICINĀTI uz Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”, lai piedalītos Strukturētā dialoga V cikla REĢIONĀLAJĀ diskusijā „Kafija ar politiķiem”. Diskusijas sākums plkst. 14:20. Nepaliec malā!

Ievietoja Iluta | Publicēts 03.05.2016

11. maijā Višķu pagasta jaunieši, jauniešu organizāciju, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti tiek aicināti uz Špoģu mūzikas un mākslas skolu, lai piedalītos strukturētā dialoga diskusijā “Kafija ar politiķiem”. Diskusijas sākums plkst. 15:20.

Ievietoja Iluta | Publicēts 01.05.2016

2. maijā uz jauniešu centru tiek aicināti Ilūkstes novada jaunieši, jauniešu organizāciju, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti, lai piedalītos strukturētā dialoga diskusijā “Kafija ar politiķiem”. Diskusijas sākums plkst. 15:20.

Ievietoja Iluta | Publicēts 27.04.2016

26. aprīlī uz jauniešu centru “Četri” tiek aicināti Preiļu novada jaunieši, jauniešu organizāciju, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti, lai piedalītos strukturētā dialoga diskusijā “Kafija ar politiķiem”. Diskusijas sākums plkst. 13:20.

Ievietoja Iluta | Publicēts 19.04.2016

Šī gada jūlija sākumā Daugavpilī un visā Latgalē norisināsies Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu", ko organizē  biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi un Latvijas Nacionālo kultūras centru.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 08.04.2016

Piesakies apmācībām par jaunatnes jomas projektu sagatavošanu programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”

2016. gada 18.-20. marts, viesu namā „Turbas”, Ikšķiles novadā

Fotografēšana, zīmēšana, došanās pārgājienos, ēst gatavošana, dejošana, radošu ideju īstenošana, teritorijas sakopšana, mūzikas producēšana, teātris, improvizācija, ielu performance un citas nodarbes.

Tevi aizrauj šīs un vēl citas jauniešiem interesantas nodarbes? Tu vēlies darboties kopā ar jauniešiem no citām valstīm un pārvērst šīs aktivitātes starptautiskā, radošā projektā? Nāc, piedalies, uzzini un izstrādā pats savu starptautisko jauniešu apmaiņas projektu!

Ievietoja Daina | Publicēts 29.02.2016

27. februārī atzīmē Vispasaules NVO dienu, kas veltīta visām nevalstiskajām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai izceltu to nopelnus sabiedrības labā.  Atzīmējot to un akcentējot nevalstisko organizāciju lomu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors šā gada 4. martā organizē Starpreģionu NVO centru pieredzes apmaiņas konferenci.

Ievietoja Daina | Publicēts 25.02.2016

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicina piedalīties Kultūras ministrijas 2015.gadā īstenotās nevalstisko organizāciju  atbalsta programmas izvērtēšanas konferencē, kas notiks 2016.gada 11.martā Daugavpils novada Kultūras centrā (Dobeles iela 30, Daugavpils).

Ievietoja Daina | Publicēts 18.02.2016

Apmācības notiks: 2016. gada 24.-26. februārī, atpūtas kompleksā „Ezerkrasti”, Latgales reģionā, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā, Dukstigalā (www.raznasezerkrasti.lv)

Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/komd

Pieteikšanās termiņš 18. februāris. Apstiprinājums par dalību apmācībās katram personīgi tiks nosūtīts e-pastā līdz 2016. gada 19. februārim.

Ievietoja Daina | Publicēts 28.01.2016

2015.gada 28.decembrī Rēzeknē „Gors Latgales vēstniecība" telpās notika konference, ar kuru Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika" noslēdza 2015. gada darbību. Aizejošajā gadā Fonds sadarbībā ar tīkla organizāciju „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenoja virkni pasākumu, lai sadarbotos ar skolām bērnu un jauniešu sociālo problēmu risināšanai un stiprinātu Latgales reģiona organizācijas. 2015.gadā Fonds mēģināja rast atbildi uz jautājumu „Vai Latvijā realitātē tiek nodrošinātas cilvēka pamattiesības - tiesības uz izglītību un vienādu iespēju radīšanu visiem, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, dzīves vietas un vecuma?" Tika secināts, ka šobrīd tās netiek pilnībā nodrošinātas. Kā liecina oficiālie pētijumi, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jaunieši priekšlaicīgi pamet skolu, ir slikti ģimenes materiālie apstākļi.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 29.12.2015

No 13. līdz 14. novembrī norisinājās trešais Latvijas mazākumtautību forums, kurš šogad notika Ventspilī, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku no visas Latvijas. Latgale forumā piedalījās ar vislielāko dalībnieku skaitu - 41, kuri pārstāvēja 16 organizācijas no Viļakas, Balvu, Rēzeknes, Kārsavas, Viļānu, Preiļu, Daugavpils pašvaldībām. Latgales dalību forumā koordinēja Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs. Kopumā forumā piedalījās 50 Latvijas mazākumtautību organizācijas, pārstāvot 11 dažādas tautības: baltkrievus, baškīrus, burjatus, ebrejus, krievus, lietuviešus, poļus, romus, tatārus, ukraiņus un vāciešus.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 20.11.2015

 

logo

Apmācības notiks: 2015. gada 11. - 13. novembrī, Latgales reģionā, viesnīcā „Dinaburg” (http://www.hoteldinaburg.lv, Daugavpilī).

Apmācību mērķis: Attīstīt un pilnveidot izpratni par neformālo izglītību kā sociālās iekļaušanas instrumentu jaunatnes darbā.

Ievietoja Daina | Publicēts 14.10.2015

logo

Ir noslēgušās projektu rakstīšanas un vadības apmācības Latgales reģiona mazākumtautību biedrībām, ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”. To laikā apmācību dalībnieki arī izstrādāja pilotprojektus par starpkultūru sadarbību. Dalībnieki izstrādāja un iesniedza 14 pilotprojektus. Tos izvērtējot, EUR 900 tika piešķirti Kārsavas novada krievu kultūras biedrībai “Utroja”, lai jau oktobrī organizētu Kārsavas novada krievu drāmas un Kārsavas KN drāmas kopas “Kuorsovīši” radošo nedēļu.

Ievietoja Daina | Publicēts 05.10.2015

logo

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īsteno 3 dienu projektu vadības apmācības Daugavpilī un Rēzeknē, kurās piedalās 20 Latgales mazākumtautību -  krievu, ukraiņu, poļu un romu – biedrību pārstāvji.

Ievietoja Daina | Publicēts 22.09.2015

logo

Biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" koordinators Oskars Zuģickis informē, ka ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2015 projektu izvērtēšana un noris līgumu slēgšana ar divdesmit biedrībām, kas savu ideju realizācijai saņems 24 000 EUR.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales biedrībām, kas programmai kopā iesniedza 46 projektus no desmit pašvaldību teritorijām. Vislielāko finansējumu, teju 9 000 EUR, saņems Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas attiecīgi bija iesniegušas vislielāko projektu skaitu - 17.

Ievietoja Daina | Publicēts 18.09.2015

logo

Apmācības notiks 2015. gada 16. - 18. oktobrī, Latgales reģionā, viesu namā „Rāznas Līcis” (www.raznaslicis.lv, Rēzeknes novadā).

Apmācību mērķis: Attīstīt un pilnveidot kompetences, kā arī apzināt atbalsta sistēmu, kas nepieciešama kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai.

Ievietoja Daina | Publicēts 16.09.2015

logo

Kā informē "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" koordinators Oskars Zuģickis, ir veiksmīgi  noslēgusies Latgales NVO projektu programmas projektu pieņemšana, kas noritēja no 4.augusta līdz 3.septembrim.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales biedrībām un nodibinājumiem, kas programmai kopā iesniedza 46 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 75 tūkstošus eiro. Salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem, tas ir joprojām visaugstākais aktivitātes rādītājs.

Ievietoja Daina | Publicēts 14.09.2015

logo

Pārstāvi mazākumtautību biedrību, vēlies iemācīties rakstīt projektus un saņemt 1000Eur sava pilotprojekta īstenošanai?

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” aicina Latgales mazākumtautību biedrības atsaukties un piedalīties projekta „Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana” apmācībās.

Ievietoja Daina | Publicēts 31.08.2015

logo

Tev ir ideja, kuru vēlies īstenot, bet nezini kā? Vēlies būt radošs un attīstīt inovatīvas idejas, bet Tavs radošums ir iesnaudies?  

Piedalies Latgales reģiona jauniešu neformālās izglītības apmācībās "Radošums ir ledlauzis" un atmodini savu radošumu! Apmācības notiks divās daļās: 1.daļa - 18.-20.09. viesu namā „Rāznas līcis” (http://www.raznaslicis.lv/), Rēzeknes novadā un 2.daļa30.10.-01.11. viesu namā „Rāznas Ezerkrasti” (http://www.raznasezerkrasti.lv/), Rēzeknes novadā.

Pieteikšanās termiņš - 2015.gada 7.septembris!

Ievietoja Daina | Publicēts 26.08.2015

logo

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 4. augustā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2015", kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:

Ievietoja Daina | Publicēts 13.08.2015

 

logo

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 4. augustā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2015", kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām:

Ievietoja Daina | Publicēts 13.08.2015

Otrdien, 14. aprīlī plkst. 16.00 "Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā", Mihaila ielā 3, Daugavpilī notiks zīmējumu izstādes „Mana ģimene" atklāšana. Uz izstādes atklāšanu uzaicināti labāko darbu autori, skolotāji, vecāki.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 14.04.2015

Biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" koordinators Oskars Zuģickis informē, ka ir  noslēgusies Latgales NVO projektu programmas projektu izvērtēšana.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales 60 biedrībām, kas programmai kopā iesniedza 67 projektus, savām aktivitātēm prasot 140 923,83 eiro, kas ir 6,4 reizes vairāk nekā pieejamais finansējums.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 10.02.2015


Vai Latvijā tiek nodrošinātas cilvēka pamattiesības - tiesības uz izglītību un vienādu iespēju radīšanu visiem, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, dzīves vietas un vecuma, kā tas tiek definēts politikas plānošanas dokumentos?

            Statistikas dati, diemžēl, liecina, ka ekonomiskā situācija Latgales reģionā ir sliktāka nekā Latvijā vidēji. Vecāku zemais ienākumu līmenis traucē jauniešiem izglītoties, un daudziem jauniešiem galvaspilsētas un rajonu centru iespējas nav pieejamas. Maznodrošinātiem jauniešiem ir grūti pilnībā realizēt savas spējas, piemēram, iegūt tādu izglītību, kāda nepieciešama, lai veiksmīgi integrētos sabiedrībā un sekmīgi iekļautos darba tirgū. Ilgtermiņā tas negatīvi ietekmē valsts un sabiedrības attīstību. Izglītības līmenis ir tieši saistīts ar nabadzību. Tas ir apburtais loks. Ja cilvēkam nav iespējams atrast pienācīgi apmaksātu darbu, iestājas nabadzība, līdz ar to nav iespējas nodrošināt labu izglītību sev un bērniem. Nabadzība atražo nabadzību. Valstij un pašvaldībām ir jāatbalsta šo ģimeņu bērnu izglītošanās. Vai šobrīd šis atbalsts ir pietiekams?

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 31.01.2015


Kā informē "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" koordinators Oskars Zuģickis, ir veiksmīgi  noslēgusies Latgales NVO projektu programmas projektu pieņemšana, kas noritēja no 15.decembra līdz 26.janvārim.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 29.01.2015


Tev
ir ideja, kuru vēlies īstenot, bet nezini kā, VAI, ja vēlies būt radošs un radīt inovatīvas idejas un tās arī attīstīt, tad piedalies Latgales reģiona jauniešu neformālās izglītības apmācībās „Radošums ir ledlauzis"
Apmācības notiks 2 daļās:

1. daļa 13.-15.02. viesu namā „Rāznas Ezerkrasti" (http://www.raznasezerkrasti.lv/), Rēzeknes novadā;
2. daļa 24.-26.04. viesu namā „Rāznas līcis" (http://www.raznaslicis.lv/), Rēzeknes novadā.
Pieteikšanās līdz 2015. gada 30. janvārim (ieskaitot)

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 26.01.2015


09.12.2014
. no 10:00 līdz 13:00, Preiļu NVO centrā, Kooperatīva ielā 6, Preiļos, un
16.12.2014. no 11:00 līdz 14:00, Daugavpils novada Kultūras centrā, Dobeles ielā 30, Daugavpilī

Pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, jauniešu organizācijas, jaunieši un citi interesenti aicināti pieteikties Informatīvajam semināram par Strukurēto dialogu

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 05.12.2014

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 15.decembrī izsludina Latgales NVO projektu programmu, kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā konkursam pieejami 22 000 EUR, kas sadalīti divām atbalsta jomām:

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 25.11.2014


Organizē
: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Vieta un laiks: Viesnīca "Dinaburg", Dobeles iela 39, Daugavpils
Pieteikšanās termiņš: 16.septembris 2014.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 03.09.2014


Organizē
: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Vieta un laiks: Atpūtas bāzē „Rāznas Ezerkrasti", Rēzeknes novadā
Pieteikšanās termiņš: 19.septembris 2014.gada
Dalības maksa: uzturēšanās bezmaksas, jāsedz ceļa izdevumi.

Ievietoja Mudīte Kiseļova | Publicēts 03.09.2014

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" no šā gada aprīļa līdz jūnijam īstenoja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija - 2014!".

Projekta mērķis - sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un nodrošināt pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā un pirms ieceļošanas, īstenojot informatīvus un konsultāciju pasākumus, īpaši mazaizsargātām mērķgrupām no lauku rajoniem, kā arī organizējot sabiedrību saliedējošus pasākumus, kuros piedalās trešo valstu valstspiederīgie un vietējie iedzīvotāji, tādējādi nodrošinot trešo valstu valstspiederīgajiem iespējas pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē.

Ievietoja Izglītības un inovāciju attīstības centrs | Publicēts 30.06.2014

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" (IIAC) Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2014!" ietvaros turpina  izdot informatīvu avīzi Trešo valstu valstspiederīgajiem - "Hallo, Latvija!". Līdz 2014.gada jūnijam tiks izdoti 3 avīzes numuri A4 formātā krievu, angļu un latviešu valodās, kas skaidros šo personu tiesības un pienākumus, sniegs informāciju par sadzīvi Latvijā, skaidros pieeju nodarbinātības, veselības aprūpes un izglītības sistēmai.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 26.06.2014

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošinātu viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" no šā gada aprīļa līdz jūnijam īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija - 2014!".

Projekta laikā ir izdoti trīs 2014.gada avīžu „Hallo, Latvija!" numuri, tādējādi palīdzot trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus Latvijā un atvieglojot viņu integrāciju sabiedrībā.

Ievietoja Izglītības un inovāciju attīstības centrs | Publicēts 17.06.2014


„Nacionālais integrācijas centrs" rīko diskusiju „Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes."

Sabiedrības integrācijas fonds projekta „Nacionālais integrācijas centrs" ietvaros jau otro reizi Daugavpilī rīko diskusiju vakaru, kuru „Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes", kuras mērķis ir dalīties pieredzē un veicināt savstarpēju dialogu par aktuālām tēmām trešo valstu valstspiederīgo vidū.
Integrācijas process jaunā sabiedrībā neizbēgami liek mainīties indivīda attieksmei pret apkārtējo vidi un cilvēkiem, kā arī iedziļināties savstarpējo attiecību veidošanā. Īpašs pārbaudījums ir savas un apkārtējās sabiedrības vērtību izpratnes saskaršanās.
Šie jautājumi tiks izvērsti pirmajā cikla diskusijā „Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes". Diskusiju vakars tiek organizēts kā interaktīvs seminārs, kur liela nozīme ir pašu dalībnieku pieredzei, viedoklim un domu apmaiņai.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 21.05.2014

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2014!" ietvaros aicina trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus, nepilsoņus uz bezmaksas konsultatīvajiem un informatīvajiem pasākumiem, kā arī uz individuālajām konsultācijām ar juristu, psihologu, latviešu valodas un IT speciālistiem, trešo valstu valstspiederīgo pārstāvi.

Pasākumu laikā tiks apskatīti aktuāli Latvijas likumdošanas jautājumi, kā arī būs iespēja debatēt par sabiedrībā aktuālām tēmām.

Ievietoja Izglītības un inovāciju attīstības centrs | Publicēts 19.05.2014

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" no šā gada aprīļa līdz jūnijam īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija - 2014!".

Projekta mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un nodrošināt pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā un pirms ieceļošanas, īstenojot informatīvus un konsultāciju pasākumus, īpaši mazaizsargātām mērķgrupām no lauku rajoniem,  kā arī organizējot sabiedrību saliedējošus pasākumus, kuros piedalās trešo valstu valstspiederīgie un vietējie iedzīvotāji.

Ievietoja Izglītības un inovāciju attīstības centrs | Publicēts 07.05.2014


Organizē
: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Vieta un laiks: viesnīca "Dinaburg", dobeles iela 39
Pieteikšanās termiņš: 31.marts 2014.gada
Dalības maksa: uzturēšanās bezmaksas, jāsedz ceļa izdevumi.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 13.03.2014

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Pieteikšanās termiņš: 17.marts 2014.gada
Vieta un laiks: Apmācības notiks 2 daļās: 1.daļā viesu nams „Rāznas līcis" (http://www.raznaslicis.lv/) un 2.daļā viesu nams „Rāznas Ezerkrasti" (http://www.raznasezerkrasti.lv/)
Dalības maksa: bezmaksas, dalībnieks sedz savus ceļa izdevumus pats

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 27.02.2014

2013.gada oktobrī Izglītības un inovāciju attīstības centrs ir uzsācis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.- 2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" projekta "Tavu iespēju "ABC"" īstenošanu. 

Projekta „Tavu iespēju „ABC""  vispārējais mērķis ir veidot vienotu pilsonisku sabiedrību, veicinot starpkultūru dialogu, nacionālo minoritāšu integrāciju, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu, veicinot inovatīvu latviešu valodas apguvi, tādējādi sekmējot  pilsonības iegūšanu.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 29.12.2013

Beidzamos gados vērojamas tendences, kas norāda uz jauniem izaicinājumiem integrācijas jomā Latvijā. Nepietiekamas latviešu valodas prasmes ir viens no iemesliem, kas rada risku trešo valstu pilsoņu integrācijai sabiedrībā.

Sabiedrības integrācijas fonds īstenojot projektu „Nacionālais integrācijas centrs" (NIC), uzsāk latviešu valodas apmācības trešo valstu pilsoņiem, kas 2013.gadā risināsies visā Latgalē.

Projekta ietvaros paredzēts sniegt iespēju trešo valstu pilsoņiem bez maksas apgūt latviešu valodu, iekļaujot apmācībās kultūras tradīciju un vēsturiskos aspektus.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja latviešu valodu apgūt atbilstoši savam prasmju līmenim.

Vairāk informācijas mājas lapā - www.integration.lv  vai, zvanot uz bezmaksas tālruni 80004006.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 14.12.2013

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 2013.gada augustā uzsāka darbu pie Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas ietvaros apstiprinātā projekta „Nacionālais integrācijas centrs" (NIC), kas ilgs no 2013.gada 1.augusta - 2014.gada 30.jūnijam. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta (25%) finansējuma atbalstu.

Lai nodrošinātu koordinētu publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā, sniegtu atbalstu dažādās jomās un veicinātu lielāku izpratni par imigrācijas jautājumiem Latvijas sabiedrībā un tās ietekmi uz Latvijas attīstību, SIF projekta ietvaros plānots attīstīt jau iepriekš Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izveidoto NIC, kā galveno organizatorisko un koordinējošo struktūru trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā.

Projekta mērķis - attīstīt NIC kā ilgtspējīgu un koordinējošu institūciju, kuras uzdevums ir nodrošināt un uzlabot dažāda veida atbalsta pakalpojumu pieejamību trešo valstu valstspiederīgajiem, lai palīdzētu integrēties Latvijas sabiedrībā un veicinātu izpratni par migrāciju uzņemošajā sabiedrībā.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 28.11.2013


Organizē
: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Vieta un laiks: viesnīca "Dinaburg"
Pieteikšanās termiņš: 14.oktobris 2013.gada
Dalības maksa: Dalībniekam ir jāsedz ceļa izdevumi līdz viesnīcai "Dinaburg".

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 25.09.2013

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Vieta: Viesu nams Rāznas līcis, Rēzeknes novadā
Dalības maksa: dalība bezmaksas, pašam jāsedz savi ceļa izdevumi
Pieteikšanā temiņš: 16.septembris 2013.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 22.08.2013

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Pieteikšanās termiņš: 2.septembris 2013.gada
Vieta un laiks: Apmācības notiks 2 daļās: pirmā daļa 13.-15.09. viesnīcā „Kolonna Hotel Rēzekne", Rēzeknē, un otrā daļa 18.-20.10. viesu namā „Rāznas līcis", Rēzeknes novadā.
Lektori: Ieva Garjāne un Nataļja Gudakovska
Dalības maksa: bezmaksas, dalībnieks sedz savus ceļa izdevumus pats

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 10.08.2013

Projektu īstenoja nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika", kas darbojas kopš 2006.gada. Fonda "Veronika" darbības mērķis ir reālu un ilgstošu atšķirību mazināšana Latgalē, kā arī reģiona skolu atbalstīšana, īstenojot projektus izglītībā, sociālajā sfērā, sportā, kultūrā, mākslā un novada vēstures izpētē. 

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 30.07.2013


Biedrības ,,Izglītības un inovāciju attīstības centrs" jauniešu iniciatīvas grupa no 2013 gada 8. februāra līdz 8.jūlijam realizēja programmas „Jaunatne darbībā" projektu „Delta - plāns" (Nr.LV-12-E185-2012-R3).

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 08.07.2013

Latgales skolu atbalsta fondsVeronika" ir dibināts 2006.gadā. Fonda "Veronika" darbības mērķis ir reālu un ilgstošu atšķirību mazināšana Latgalē, kā arī reģiona skolu atbalstīšana, īstenojot projektus izglītībā, sociālajā sfērā, sportā, kultūrā, mākslā un novada vēstures izpētē.

Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika", sadarbojoties ar partneri - biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs", īsteno projektu „NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā".

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 12.02.2013


Biedrība «Izglītības un inovāciju attīstības centrs» sāk realizēt programmas «Jaunatne darbībā» jauniešu iniciatīvu projektu «Delta - plāns». Biedrības inicitīvas grupas jauniešus uztrauc situācija darba tirgū, bezdarbs, pieejamā, taču nepilnīgā informācija par darba tirgū pieprasītajām profesijām un izglītības apguves ceļiem, kas izraisa apjukumu, nenoteiktību vidusskolu beidzēju vidū. Bieži jauniešiem, nav pietiekamas izpratnes par šī brīža tautsaimniecībā nozīmīgākajām tehnisko nozaru profesijām, kas var nodrošināt skolu beidzējusar interesantu, stabilu un labi atalgotu darbu tepat Latvijā.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 11.02.2013

Organizē: biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar biedrību „Preiļu NVO centru"
Vieta un laiks: Kooperatīva iela 6, plkst. 11:00
Lektors: V. Kudiņš

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 01.11.2012

Organizē: Biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" un "Baltic raku"
Vieta un laiks: Daugavpils Māla centrs, (18.Novembra ielā 8), plkst.: 16:00

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 28.10.2012

Organizē: Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar biedrību „Preiļu NVO centru"
Vieta un laiks: Liepu ielā 2b, plkst. 10:00

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 28.10.2012

Organizē biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" projekta „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsts Latgales reģionā" ietvaros, iesaistot aktīvākos jauniešus no Latgales jaunatnes politikas foruma 2012

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 25.10.2012


Daugavpils novada dome,
biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Daugavpils Universitāti, lai apvienotu visu Latgales pašvaldību speciālistus un jauniešu līderus, kuriem interesē jaunatnes nākotne Latgalē, 2012.gada 8.novembrī Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1, organizē Latgales jaunatnes politikas forumu 2012.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 20.10.2012

Organizē: Daugavpils novada dome, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Daugavpils Universitāti.
Viet un laiks: Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1, plkst.: 10.00
Pieteikšanās termiņš: 1.novembris 2012.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 19.10.2012

Organizē: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu
Vieta un laiks: Sabiedrības integrācijas fonda telpās Brīvības ielā 40-10, (1.stāvā - ieeja no pagalma), plkst.11:00

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 01.10.2012

Preiļu Biznesa inkubators sadarbībā ar Preiļu kultūras centru un Preiļu novada domi aicina 2012.gada 29.septembrī
laukumā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos uz Miķeļa dienas tirgu.
Tirgoties gribētājiem pieteikšanās līdz 2012. gada 26. septembrim

Ievietoja Preiļu Biznesa inkubators | Publicēts 16.09.2012

Organizē: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs
Vieta un laiks: Kooperatīva iela 6, plkst.: 12.30

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 09.09.2012

Organizē: v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Vieta un laiks: viesu nams „Ezerkrasti" (www.raznaslicis.lv).
Dalības maksa: tieks segti visi uzturēšanās izdevumi, pašiem jāsedz ceļa izdevumi.
Pieteikšanās termiņš: 3.septembris 2012.gada

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 25.08.2012

Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru š.g. 27.jūlijā Daugavpils novada kultūras centrā, plkst.: 11:00 rīko Latgales reģiona Vietējo Rīcības grupu Forumu.

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 20.07.2012

Organizē: Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar
Latgales plānošanas reģionu
Vieta un laiks: Dobeles iela 30, Daugavpils, plkst. 11:00

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 01.07.2012


No šī gada maija līdz jūnijam
biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" īstenoja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija - 2012!", kas veicinājis trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošinājis viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Ievietoja Izglītības un inovāciju attīstības centrs | Publicēts 30.06.2012


Šī gada jūnijā biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2012!" ietvaros realizēja bezmaksas informatīvos integrācijas seminārus 40 stundu apjomā desmit trešo valstu valstspiederīgajiem sadarbībai ar sabiedrības pārstāvjiem, divdesmit valsts iestāžu un publisko tiesību juridisko personu pārstāvjiem, kas veicināja trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināja viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Ievietoja Izglītības un inovāciju attīstības centrs | Publicēts 29.06.2012

Projekta nosaukums: Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsts Latgales reģionā.
Projeta finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds.
Sadarbības partneri: Latgales NVO fonds, Preiļu NVO centrs
Projekta kopsumma: 4517,24 Ls
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 09.06.2012

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" no šā gada maija īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija - 2012!" , kura mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Ievietoja Izglītības un inovāciju attīstības centrs | Publicēts 02.05.2012

Organizē: v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Dalības maksa: tiek segti uzturēšanās izdevumi
Pieteikšanās termiņš: 10.aprīlis 2012.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 20.03.2012

Organizē: v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" sadarbībā ar Latgales reģionālo koordinatoru - biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Vieta un laiks: viesu namam „Ezerkrasti" (www.ezerkrasti.viss.lv), plkst.: 10.00
Dalības maksa: aģentūra sedz visus semināra izdevumus. Dalībniekiem pašiem jānodrošina ceļa izdevumi uz semināra norises vietu.
Pieteikšanās termiņš: 21.novembris 2011.gada

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 10.11.2011

Daugavpils vācu biedrībā "ERFOLG» viesojās divi jaunieši no Vācijas – Tims - Lennarts von Lovtcovs un Jans-Hendriks von Lovtcovs. Šī iespēja, proti, iepazīt citu Eiropas kultūru, jauniešiem tika dota ar Vācbaltu savienības (Deutsch-Baltische Gesellschaft e.V.) atbalstu.

Ievietoja Pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 12.10.2011

NVO var saņemt finansējumu sociālo, veselības aprūpes un izglītības pasākumu īstenošanai.

Iestājoties rudenim pieaug nevalstisko organizāciju un biedrību aktivitāte. Līdz ar to Latvijas kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) atgādina, ka ir iespēja saņemt finansējumu sociālo, veselības aprūpes un izglītības pasākumu īstenošanai vairākās mecenātu atbalstītās programmās:

Ievietoja Pārpublicēts no http://preilunvo.lv | Publicēts 12.10.2011

Organizē: Charity Factors un Preiļu NVO centrs
Vieta un laiks: Preiļu NVO centra telpās, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvs), plkst.: 11.00
Pieteikšanās termiņš: 25.oktobris 2011.gada
Lektors: Ilze Šēfere - Siliņa

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 12.10.2011

Organizē: V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra"
Viet aun laiks: Viesu nams „Ezerkrasti", Rēzeknes novads, plkst.: 10.00
Dalības maksa: aģentūra sedz visus semināra izdevumus. Dalībniekiem pašiem jānodrošina ceļa izdevumi uz semināra norises vietu.
Pieteikšanās termiņš: 20.oktobris 2011.gada

Ievietoja DNVOAC | Publicēts 10.10.2011

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu organizācija
Vieta un laiks: Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, Rīgā, Uzvaras bulv. 2/4, plkst.: 12.00.
Pieteikšanās termiņš: 22.septembris 2011.gada

Ievietoja Pārpublicēts no http://jaunatne.gov.lv | Publicēts 13.09.2011

Organizē: Charity Factors un Latgales NVO fonds
Vieta un laiks: Daugavpils novada dome(Kr. Valdemāra 1), plkst.: 11.00
Lektors: Ilze Šēfere - Siliņ

Ievietoja Pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 13.09.2011

Biedrība „Preiļu NVO centrs"

LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība nr. 1860800593

Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi
Pieteikšanās termiņš: 10.oktobris 20011.gada.

Ievietoja Pārpublicēts no http://preilunvo.lv | Publicēts 08.09.2011

Organizē: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar SIA „LatConsul"
Vieta un laiks: Daugavpils domes zālē (2.stāvā), Kr. Valdemāra ielā 1, plkst.: 9.30
Pieteikšanās termiņš: 19.septembris 2011.gada
Lektors: Uldis Vītoliņš

Ievietoja Pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 08.09.2011

Ngoconnect.net ir dinamisks un interaktīvs portāls, kas paredzēts kontaktu veidošanai, NVO tīklu stiprināšanai un NVO atbalstam visā pasaulē. Tas piedāvā dažādus instrumentus, teorētiskus un inovatīvus resursus. Iepazīsties ar portālu šeit.

Ievietoja Pārpublicēts no http://nvo.lv | Publicēts 08.09.2011

Eiropas Komisija ir izdevusi brošūru par ES finansēšanas iespējām reģionālām un vietējām iniciatīvām, lai sekmētu aktīvas vecumdienas un solidaritāti starp paaudzēm. Brošūrā ir aprakstīti gan finansējumu saņēmušo projektu labo darbu stāsti, gan finansējuma saņemšanas iespējas. Iepazīsties ar brošūru šeit

Ievietoja Pārpublicēts no http://nvo.lv | Publicēts 08.09.2011

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Vieta un laiks: Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, plkst.: 11.00.
Pieteikšanās temiņš: 5.oktobris 2011.gada
Dalības maksa: bezmaksas

Ievietoja Pārpublicēts no http://jaunatne.gov.lv | Publicēts 08.09.2011

Organizē: Eiropas Parlamenta deputāte Prof. Inese Vaidere, biedrība „Līdere", Latvijas Sieviešu Nevalstisko Organizāciju sadarbības tīkls (LSOST) un Latvijas Lauku sieviešu apvienība (LLSA)
Vieta un laiks: viesnīcas "Monika" zāle „Glory", Rīgā, Elizabetes 21., plkst.: 9.30
Pieteikšanās termiņš: 31.maijs 2011.gada

Ievietoja Pārpublicēts no http://preilunvo.lv | Publicēts 18.05.2011

Daugavpils novada dome un Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Naujenes pagasta pārvaldi un Vaboles pagasta pārvaldi šī gada 28. - 29. maijā rīko Starptautisko tautas mākslas festivālu „Augšdaugava 2011".

Ievietoja Pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 18.05.2011

Lai sekmētu jauniešu radošo darbību, aktivitāti un sniegtu iespēju jauniešiem mākslinieciski izpausties par tēmu „Jaunatne kustībā", aicinām jauniešus piedalīties foto konkursā.
Pieteikšanās termiņš: 20.aprīlis 2011.gada
Konkursa dalībnieki: jaunieši no 13-30 gadu vecumam.

Ievietoja pārpublicēts no http://jaunatne.gov.lv | Publicēts 06.04.2011

Daugavpils Domes Jaunatnes Lietu nodaļa jau otro gadu rīko aktīvās atpūtas pasākumu bērniem, jauniešiem un ģimenēm „Ziemas tusiņš", kas šogad notiks 26.februārī Stropu estrādē. Sākums pl. 13.00.

Ievietoja Pārpublicēts no http://daugavpils.lv | Publicēts 23.02.2011

Latgales NVO fonds sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi, lai rastu jaunas idejas Daugavpils cietokšņa kultūras dzīves uzsākšanai, š.g. 22.februārī izsludinājis ideju konkursu "Mainīgais cietoksnis".
Pieteikšanās termiņš: 21.marts 2011.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 23.02.2011

Izsludināts projektu konkurss (grantu shēma) nevalstiskā sektora un vietējo pašvaldību sadarbības veicināšanai Baltijas Jūras Reģionā (Ziemeļu dimensijas prioritāšu ietvaros). Konkurss paredzēts divos etapos. Pirmajā etapā vērtēs projektu koncepcijas, bet 2. etapa - projektu pieteikumus.
Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš - 2011.gada 10.marts.

Ievietoja Pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 18.02.2011

Organizē: V/A "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" reģionālais partneris, biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs".
Vieta: Park Hotel Latgola, Ģimnāzijas 46.
Pieteikšanās temiņš: 10.marts 2011.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 18.02.2011

Apzinoties ekonomiskās krīzes īpaši nelabvēlīgo ietekmi Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, Sorosa fonds - Latvija (SFL) izsludina projektu konkursu Latgales reģiona attīstībai „AUDZ, LATGALE!"
Pieteikšanās termiņš: 11.marts 2011.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 14.02.2011

Janvārī pirmo reizi Eiropas Komisijas pārstāvji organizēja izmēģinājuma projektu jauniešiem – „European Factory” jeb Eiropas fabrika. Šajā projektā piedalījās arī Rēzeknes 3. vidusskolas un Izvaltas pamatskolas skolēni.

Ievietoja pārpublicēts no http://rezekne.lv | Publicēts 19.01.2011

Līdz šī gada 3. februārim Latvijas vidusskolu 10.-12. klašu skolēni, arodskolu audzēkņi un citi jaunieši, kuri padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm, tiek aicināti pieteikties uz Daugavpils Universitātes Interešu izglītības skolas "Humanitārā akadēmija jauniešiem" lekciju un praktisko nodarbību cikla pirmajām nodarbībām.

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 19.01.2011
Latgales RSIC sadarbībā ar Dagdas novada domi š.g. 25.janvārī rīko informatīvo dienu Šķaunes un Ezernieku skolās.
Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 19.01.2011

Organizē: Latgales RSIC sadarbībā ar Valsts Izglītības un attīstības aģentūru (VIAA)
Vieta un laiks: Atbrīvošanas aleja 93 (Rēzeknes novada dome), plkst.: 12.00
Semināru vadīs VIAA speciālisti.

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 19.01.2011

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 22.12.2010

Organizē: Biedrība „Preiļu NVO centrs" sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) un Microsoft Latvija.
Vieta un laiks: Preiļu novada kultūras centrs Raiņa bulvāris 28, plkst.: 10.30.
Pieteikšanās termiņš: 10.decembris 2010.gada.

Ievietoja pārpublicēts no http://preilunvo.lv | Publicēts 30.11.2010

Organizē: Latgales RSIC sadarbībā ar Preiļu rajona partnerību
Vieta un laiks: Kooperatīva ielā 6, plkst.: 10.00

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 15.11.2010

Organizē: Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti
Vieta un laiks: Parādes ielā 1, plkst.:8:20

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 15.11.2010

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)
Vieta un laiks: pēc dalības apstiprināšanas, dalībnieki tiks informēti personīgi
Dalības maksa: ceļa izdevumus nokļūšanai līdz semināra vietai sedz dalībnieki.
Dalībnieki: cilvēki, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām
Pieteikšanās termiņš: 22.novembris 2010.gada plkst.: 9.00

Ievietoja pārpublicēts no http://www.jaunatne.gov.lv | Publicēts 02.11.2010

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)
Vieta un laiks: pēc dalības apstiprināšanas, dalībnieki tiks informēti personīgi
Dalības maksa: ceļa izdevumus nokļūšanai līdz semināra vietai sedz dalībnieki.
Pieteikšanās termiņš: 15.novembris 2010.gada plkst.: 9.00

Ievietoja pārpublicēts no http://www.jaunatne.gov.lv | Publicēts 02.11.2010

Vairāk nekā 20 gadus Eiropas Savienība ir atbalstījusi jaunatnes programmas, lai veicinātu mobilitāti, aktīvu līdzdalību un prasmju attīstību izmantojot dažādas neformālas aktivitātes. Pašreizējā Eiropas jaunatnes neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" paredzēta līdz 2013.gadam.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 02.11.2010

Organizē: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, projekta "Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Latgalē" ietvaros
Vieta un laiks: Vienības 53 (Kārsavas novada dome), plkst.: 15.00

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 27.09.2010

Drīzumā Apvienotais sekretariāts pieņem projekta iesniegumus Latvijas - Igaunijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. - 2013. gadam.
Pieteikšanās termiņš: 29.novembris 2010.gada

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 13.09.2010

Organizē: Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” projekta „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē”(Nr.:2010.LV/05) ietvaros.
Vieta un laiks: Viesnīca "Latgola", plkst.: 16.00
Pieteikšanās termiņš: 11.septembris 2010.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 02.09.2010

Organizē: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC), Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu un Balvu rajona partnerību
Vieta un laiks: Balvu novada Bērzkalnes pagasta (7 km attālumā no Balvu pilsētas) viesu namā "Vizbules", plkst.: 10.00

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 02.09.2010

8. septembrī, Latgales Māras dzimšanas dienā, pilsētas jubilejas svinību ietvaros rēzekniešus gaida vēl viena brīnišķīga dāvana – dažādas spilgtas un neticami skaistas ziedu kompozīcijas pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”.

Ievietoja pārpublicēts no http://rezekne.lv | Publicēts 27.08.2010

Otro gadu pēc kārtas Rietumu bankas labdarības fonds sadarbībā ar Latgales skolu atbalsta fondu Veronika izsludina stipendiju konkursu Latgales vidusskolu 12. klašu absolventiem no maznodrošinātām ģimenēm. Piešķirtas tiks četras stipendijas, katra 800 latu.
Pieteikšanās termiņš: 31.augusts 2010.gada

Ievietoja pārpublicēts no http://preilunvo.lv | Publicēts 27.08.2010
Ar mērķi atklāt Eiropas vērtības Latgalē ir izsludināts fotokonkurss „Eiropa Latgalē: lobs loba namaitoj”, kur aicināti piedalīties fotogrāfi amatieri bez vecuma ierobežojuma.
Akcijas rīkotāji aicina saskatīt Latgalē, Latgales cilvēku dzīvē, valodā, tradīcijās, mājā un saimē, ticībā, darbos, svētkos un notikumos tādas Eiropas vērtības kā, piemēram, demokrātija, cilvēktiesības, reliģijas un apziņas brīvība, kultūru iecietība, brīvais tirgus, solidaritāte, labklājība un sociālā aizsardzība.
Pieteikšanās termiņš: 10.septembris 2010.gada
Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 27.08.2010

Ik dienu mēs esam liecinieki tam, ka Latgalē un pasaulē kopumā pakāpeniski izzūd senas tradīcijas un kultūra, dzīvesziņa. Cilvēki aizmirst, kā viņu senči kādreiz strādāja un kā viņi dzīvoja, ko nozīmēja darbs un attiecības ar dabu, cilvēkiem, ģimeni, darbu. Kādam tas var likties maznozīmīgi, bet savu sakņu zināšana, kultūras tradīciju, darba tikuma un arodu pārzināšana palīdz cilvēkiem attīstīt sabiedrību, palīdz apzināties savu un savas kultūras identitāti. Tas ir iemesls, kāpēc biedrība „Ludzas Amatnieks” nolēma organizēt Darbnīcas „Senie Latgales arodi” ar dažādu Eiropas valstu dalībnieku piedalīšanos Ludzā. No 6. līdz 16. septembrim 14 interesentiem no Turcijas, Nīderlandes, Ungārijas, Francijas, Lietuvas, Vācijas, ASV un Latvijas Ludzas amatu pratēji atraktīvā un latgaliskā atmosfērā meistardarbnīcās mācīs senos latgaliešu arodus: aušanu, skalu un klūgu grozu pīšanu, podniecību, kalēja darbu, linu un vilnas apstrādi, mežģīšanu ar kaula adatu, seno apavu-peterņu pīšanu no linu auklām, rotu veidošanu, bišu kopšanu un vaska sveču liešanu u.c.

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 27.08.2010

28.augustā, 2010.gadā, plkst.19:00, Rēzeknes kultūras un atpūtas parkā otro reizi notiks Latgales lielā šlāgerparāde. Piedalīsies populārākās latviešu šlāgergrupas un dziedātāji: Kaspars Antess, Harijs Ozols un Santa Zapacka, „Baltie lāči”, „Patrioti.lg”, Ēriks Gruzniņš, „Latgales dāmu pops”, Irēna Ancāne, Žoržs Siksna un Tirkīza krāsas koris. Pasākumu vadīs: Latvijas radio 2 direktors Armins Ronis. Pasākumu organizē „Gailītis-G”. Pasākumu atbalsta Rēzeknes pilsētas dome.

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 27.08.2010

Visi jaunie filmu veidotāji un animatori tiek aicināti sagatavot īsu klipu ne vairāk kā 3 minūšu garumā par tēmu - enerģijas taupīšana. Labākie pieci video tiks publicēti U4energy mājas lapā un tiks apbalvoti ar enerģijas komplektu.
Pieteikšanās termiņš: 31.augusts 2010.gada

Ievietoja pārpublicēts no http://www.jaunatne.gov.lv | Publicēts 06.08.2010

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)
Vieta un laiks: tiks paziņot dalībniekiem.
Pieteikšanās termiņš: 20.augusts 2010.gada
Dalības maksa: JSPA sedz uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus, taču ceļu uz semināra vietu jāsedz dalībniekiem pašiem.

Ievietoja pārpublicēts no http://www.jaunatne.gov.lv | Publicēts 06.08.2010

Organizē: Valsts kapitālsabiedrība SIA "Vides investīciju fonds"
Vieta un laiks: Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, plkst:10:00

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 06.08.2010

No 6. līdz 8. augustam notiks Rēzeknes pilsētas 725 gadu jubilejas centrālie pasākumi ar devīzi „Sanāksim kopā" un plašu programmu. Būs gan sportiskas aktivitātes, gan dažādi koncerti, prezentācijas un akcijas.

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 06.08.2010

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Vieta un laiks: Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvāris 28, sākums plkst. 11:00 par jauniešu apmaiņas projektiem, plkst. 13:00 par jauniešu iniciatīvas projektiem.
Pieteikties: 30.jūlijs 20110.gada

Ievietoja pārpublicēts no http://www.jaunatne.gov.lv | Publicēts 26.07.2010

14.-15. jūlijā astoņi Līvānu jaunieši piedalījās aizraujošās outdoor (tulkojumā no agļu val. - āra dzīves) apmācībās „Komandas gars” Rīgas jūras līča apkaimē, kas tika organizētas sadarbībā ar piedzīvojumu organizāciju „Lūzumpunkts”.

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 26.07.2010

Līvānu novada domes ārkārtas sēdē deputāti atbalstīja projekta "Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Līvānos" virzību Latvijas - Šveices sadarbības programmas apakšprioritātē "Reģionālās attīstības iniciatīvas attālos un mazattīstītos reģionos".

Ievietoja pārpublicēts no http://livani.lv | Publicēts 01.07.2010

„Daugavpils rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam”  īstenošanas ietvaros 2009.gada augustā tika izsludināts pirmais projektu konkurss, kurā tika iesniegti 18 projektu iesniegumi. Pēc vētrēšanas līdz savu ideju īstenošanai nonāca 8 biedrību projekti par kopējo summu 75 174,55 LVL.

Ievietoja pārpublicēts no http://www.daugavpils.partneribas.lv | Publicēts 01.07.2010

Biedrība „„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Pieteikšanās termiņš: 7.jūlijs 2010.gada

Ievietoja pārpublicēts no http://www.daugavpils.partneribas.lv | Publicēts 01.07.2010

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina video konkursu "Esi neformāls".
Pieteikšanās termiņš: 1.oktobris 2010.gada

Ievietoja pārpublicēts no www.jaunatne.gov.lv | Publicēts 01.07.2010

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Latvijas biedrībām un nodibinājumiem izsludina atklātu projektu konkursu grantu shēmā „Starpkultūru dialoga attīstība 2010".
Pieteikšanās termiņš: 14.jūlijs 2010.gada

Ievietoja pārpublicēts no http://nvo.lv | Publicēts 01.07.2010

Organizē: Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu
Vieta un laiks: Reval Hotel Latvija, zāle Beta 2, plkst.: 9.30
Pieteikšanās termiņš: 30.jūnijs 2010.gada

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 01.07.2010

Projektu īsteno: Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar biedrību "Preiļu NVO centrs" un Sociālo brīvprātīgo biedrību „ODIN/VITA"
Projektu finansē
: Latvijas valsts Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmas 2008.-2012. gadam finansējuma ietvaros
Projekta budžets
14904.00 LVL
Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada jūnijs - 2010.gada oktobris

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 22.06.2010

Organizē: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs ar jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras finansiālu atbalstu.
Vieta: Krāslavas novada Viesu mājā “Drdiži” (www.dridzi.lv )
Vecums: vēlams no 25. gadi
Dalības maksa: bezmaksas
Pieteikšanās termiņš: 26.jūnijs 2010.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 03.06.2010

Līvāni – pilsēta Latgales vārtos - šovasar kļūs par pulcēšanās vietu visiem teātra un mūzikas mīļotājiem, jo 24. jūlijā pilsētas svētku ietvaros Līvānos, Zaķusalā pie Daugavas notiks brīvdabas mūzikas un teātra festivāls.

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 03.06.2010
MANA PILS DAUGAVPILS
Daugavpilij – 735 (1275), Daugavpils cietoksnim – 200 kopš uzsākti celtniecības darbi (1810).
LATGALES DZIESMU SVĒTKI
Latgales dziesmu svētkiem – 70. Pirmie dziesmu svētki Latgalē notika Daugavpilī 1940.gada 15. un 16.jūnijā, kas kļuva par liktenīgajiem pēdējiem dziesmu svētkiem brīvajā Latvijā.
Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 03.06.2010

5.jūnijā Daugavpilī, pilsētas svētku ietvaros, notiks Latgales dziesmu svētki. Šogad aprit 70 gadi kopš pirmajiem dziesmu svētkiem Latgalē un pēdējiem pirmajā brīvajā Latvijā. Daugavpils pilsētas svētki „MANA PILS DAUGAVPILS” (no 4. līdz 6. jūnijam) būs veltīti Daugavpils 735. dzimšanas dienai un 200 gadiem, kopš tika uzsākti Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa celtniecības darbi. Savukārt par Daugavpils pilsētas svētku galveno notikumu kļūs Latgales dziesmu svētki, informē orgkomitejas vadītāja Rita Strode.

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 03.06.2010

Organizē: Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs Sabiedrības Integrācijas fonad atbalstītā projekta ”Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē” ietvaros.
Vieta: Krāslavas novada Viesu mājā “Driži” (www.dridzi.lv )
Vecums: no 20.gadiem.
Dalības maksa: bezmaksas
Pieteikšanās termiņš: 20.jūnijs 2010.gada

Ievietoja DNVOAC, Ilgvars | Publicēts 31.05.2010

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu pieņemšana sākies 2009.gada 9.decembrī un turpināsies līdz 2010.gada 12.februārim. Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai, pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai. Apvienotais tehniskais sekretariāts aicina potenciālos projektu iesniedzējus un visus citus interesentus piedalīties arī programmas informatīvajos semināros, kas Latvijā notiks 2009.gada:

  • 8.decembrī Kuldīgā, Hotel Metropole, Baznīcas ielā 11;
  • 10.decembrī Daugavpilī, Daugavpils pilsētas domē, Valdemāra ielā 1;
  • 17.decembī Bauskā, Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1.
Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 07.12.2009

Zemgales NVO centrs informē, ka 2009.gada 10.decembrī no plkst. 14:00 - 17:30 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas aktu zālē uz kopīgu diskusiju un sadarbības veidošanu pulcēsies jaunieši, jauniešu organizāciju pārstāvji, skolēni, studenti, eksperti un citi sabiedrības pārstāvji, lai jau otro reizi pie apaļā galda diskutētu par:

  • Jauniešu veselību un veselīgu dzīves veidu;
  • Pašvaldības ilgtermiņa stratēģiju darbā ar jaunatni;
  • Jauniešu iniciatīvu centru Jelgavā;
  • Brīvprātīgā darba gadu.

Lai piedalītos forumā, līdz š.g. 8.decembra plkst. 12:00 nosūti pieteikumu uz e-pastu jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai pa tālruni 63022724. Vairāk informācijas un foruma programmu atradīsi šeit.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 07.12.2009

Labdien, Latgale!
Latgales NVO resursu centrs sadarbībā ar Latgales planošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru rīko
Latgales NVO forumu "Ieguldījums tavā nakotnē"!
Forumā sabiedrību informēs: LR Tieslietu ministrija, Latgales RSIC, Latgales  , Latvijas Lauku tīkls, Latvijas Lauku konsultāciju centrs, EUROPE DIRECT, Preiļu NVO centrs, b-a" Latvijas Lauku forums", Latgales piecu partnerību pārstāvji u.c.

Forumam interesentus aicinām pieteikties pa tālr.: 65440862 vai e-pastu: oskars@latgale.lv  nosaucot dalībnieka vārdu, uzvārdu, organizāciju un kontaktinformāciju.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 26.11.2009

Ar NVO forumu „Kā dzīvojam", kas notika š.g. 11. novembrī Preiļu NVO centrā, noslēgušās biedrības „Preiļu NVO centrs" realizētā projekta „Preiļu NVO centra" darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā" nozīmīgākās un plašāk pārstāvētās  aktivitātes.

Saistītie dokumenti: presesrelize3.doc

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 23.11.2009

National Council for Voluntary Organizations (NCVO) aicina piedalīties ikgadējā starptautiskā konferencē „The Good Society - a time for action", kas notiks 2010.gada 23.februārī Londonā. Konferencē piedalīsies Neatkarīgā sektora CEO Diana Aviv (nacionālās līderības forums Amerikas NVO sektoram) un enerģētikas un klimata pārmaiņu valsts sekretāra ēna Greg Clark MP. Dalības maksa NVO pārstāvim šobrīd ir 225 £. Vairāk informācijas iegūsi zvanot Matt uz tālruni 020 7520 3160 vai arī internetā šeit.

 

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 19.11.2009

Sabiedrības par atklātību 'Delna' īstenotā projekta "Skolēnu pilsoniskā līdzdalība demokrātijā - jauniešu izglītošanas programma" ietvaros jauniešu nevalstiskajām organizācijām izsludina projektu konkursa "Jaunieši var!". Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu pilsonisko aktivitāti, līdzdalību vietējās pašvaldības dzīvē, sadarbību ar pašvaldības institūcijām, vietējiem uzņēmējiem, kā arī pašorganizēšanos vietējo problēmu risināšanā. Projekta īstenošanai jānotiek laika periodā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 1.maijam. Programmas ietvaros tiks atbalstīti 4 projekti no dažādiem Latvijas novadiem. Viena pieteiktā projekta maksimālais finansējums ir 350 LVL. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2010.gada 8.janvārim. Projektu konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu atradīsi šeit.

 

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 19.11.2009

Latvijas Sieviešu nevalstiskā organizācija aicina sadarboties. Pielikumā plašāka informācija.

Saistītie dokumenti:Aicinājums pievienoties.doc

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 09.11.2009

2009. gada 17. novembrī plkst. 11.00 Rīgā, V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" telpās (Teātra ielā 3) notiks seminārs mediju pārstāvjiem "Vai objektīva informācijas atspoguļošana medijos ir iespējama?". Semināru organizē Annas Lindes EuroMed fonda Latvijas tīkls. Seminārs ilgs 2,5 stundas, to vadīs biedrības GLEN Latvija lektori Jānis Ķirpītis un Danuta Dūre.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 09.11.2009

Biedrība "Preiļu NVO centrs" aicina Jūs piedalīties NVO forumā "Kā dzīvojam..." Forums notiks 2009. gada 11. novembrī plkst. 11.00, Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
Forumā piedalīsies dažādu biedrību pārstāvji un dalīsies pieredzē par paveikto.

Saistītie dokumenti: ielugums.doc

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 02.11.2009

Noslēgumam tuvojas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētais biedrības Preiļu NVO centrs projekts „Biedrības „Preiļu NVO centrs" darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā".

Saiatītie dokumenti:presesrelizeII.doc

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 28.10.2009

Jauniešu nevalstiskā organizācija NEXT Media Group vēlas sadarboties ar dažādām Nevalstiskajām organizācijām.

Saistītie dokumenti:
Vestule Latvijas NVO.doc

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 20.10.2009

19.oktobrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja konkursu uz vakantajām Latvijas - Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds" Vadības  un apakšprojektu vērtēšanas komisijas nevalstisko organizāciju pārstāvju amata vietām (2 vietas).

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 20.10.2009

14.oktobrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 15.10.2009

Pagājušajā gadā Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem bija lieliska iespēja apmeklēt vācu teātra „Dittchenbühne" G.Hauptmaņa izrādi „Die Weber" („Audēji"). Arī šogad „Dittchenbühne" priecēs mūsu publiku ar savu kārtējo uzvedumu - H.fon Kleista „Saplēstā krūze".

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 29.09.2009

Labdien Latgales jaunieši un visi, kas tādi sirdī jūtas!
Lai attīstītu Latgales jauniešu zināšanas un iemaņas par kvalitatīvu starptautisku jauniešu projektu īstenošanu programmas „Jaunatne darbībā" ietvaros, kā arī dot zināšanas par „Eurodesk" piedāvātajām resursiem Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsts centru aicina jaunatnes darbiniekus un jauniešu līderus, kam jau ir noteikta pieredze darbā ar jauniešiem un starptautisko projektu (jauniešu apmaiņu) sagatavošanā, un kuri ir saskārušies ar zināmām problēmām projekta uzsākšanas, īstenošanas vai izvērtēšanas posmos, kā arī tos kas vēlas par to paplašināt savas zināšanas uz "apmācību kursu par projektu veidošanu un kvalitāti", kas notiks š.g.7.-9.oktobrī Raiņa mājā "Birķenele"(Daugavpils nov.). 

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 29.09.2009

Uznemums BK SEMINARI piedava visiem interesentiem (gramatveziem, finansu direktoriem, uznemejiem) nemt dalibu jauna seminaru cikla NODOKLU OPTIMIZACIJA, kas saksies jau s.g. 8. oktobri un norisinasies Rigas centra. Galvena veriba tiks pieversta tam ka 100 procentigi legali optimizet nodoklu slogu uznemumos atbilstosi LR likumdosanai.

Vairak informacijas skatiet pielikuma. Jus varat izveleties ari tikai kadu no Jums ipasi nepieciesamiem padzilinatiem seminariem par atseviskiem nodokliem. Seminaru datumi decembrim - janvarim tiks pazinoti papildus.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 23.09.2009

„Preiļu novada invalīdu biedrība" šobrīd realizē KNHM fonda un Preiļu novada domes atbalstītu projektu „Aktīva dzīvesveida popularizēšana Preiļu novada invalīdu biedrībā". Projekta mērķis ir fizisko aktivitāšu popularizēšana Preiļu novada invalīdu biedrībā.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 21.09.2009

Šā gada vasarā  biedrība „Preiļu NVO centrs" realizēja projektu „Biedrības „Preiļu NVO centrs" pakalpojumu un aktivitāšu popularizēšana iedzīvotāju vidū" mazo grantu programmā. „Sabiedrība ar tendenci", ko finansēja KNHM fonds (Nīderlande) un administrēja biedrība „Preiļu rajona partnerība".

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 21.09.2009

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar biedrību "Preiļu NVO centrs" 2009.gada 24.septembrī pulkst. 12.00 organizē bezmaksas semināru "ESF pamatnostādņu realizācija personāla vadībā".
Vietu skaits ierobežots

 

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 21.09.2009

Eiropas personāla atlases konkursiem (EPSO) Valsts administrācijas skola (VAS) piedāvā mācību kursu (20st.), lai palīdzētu interesentiem sagatavoties Eiropas personāla atlases biroja (EPSO) rīkotajiem atklātajiem konkursiem.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 17.09.2009

Sabiedrības integrācijas fonds aicina pieteikt pretendentus Sabiedrības Vienotības balvai. Šogad balva tiks pasniegta jau septīto reizi, un tās mērķis ir godināt cilvēkus un organizācijas, kas nesavtīgi darbojas sabiedrības integrācijas un iecietības veicināšanas jomās.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 17.09.2009

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus vecumā no 18 gadiem, jaunatnes darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus, pieteikties ilgtermiņa apmācību kursam „Apmācība apmācītājiem".

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 15.09.2009

Rīgas reģiona NVO resursu centrs (RRRC) aicina neformālas jauniešu interešu grupas, jauniešu biedrības un nodibinājumus, jaunatnes līderus un darbiniekus, kā arī jebkuru interesentu piedalīties neparastā ielas akcijā „Think outside the box!” (Domā ārpus rāmjiem), kas notiks 2009.gada 12.septembra plkst. 13:00 Esplanādē Rīgā, Jauniešu mēneša 2009 ietvaros.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 08.09.2009

APA aicina pieteikties stipendijām studentu, izglītības darbinieku un skolotāju asistentu mobilitātēm uz Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas ietvaros. Grantu shēmas mērķis ir sniegt ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā un izglītībā, pilnveidojot zināšanas un veicinot sadarbību un partnerības veidošanu starp Latviju un EEZ/EBTA valstīm. Pieteikties var dalībai kādā no trim mobilitātes veidiem:

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 08.09.2009

Supervīzija  nepieciešama speciālistiem, lai profesionāli veiktu savu darbu, samazinātu profesionālo izdegšanu,     un uzturētu profesionālo kvalifikāciju un sagatavotos sertifikācijas procesam.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 31.08.2009

SFL Jaunatnes programma sniedz atbalstu mazu grantu veidā (summas no 500 EUR līdz 2000 EUR) jaunatnes NVO, kas savā projekta pieteikumā apliecinājušas spēju un skaidru izpratni par to, kā savā novadā veicinās ilgtspējīgu attīstību, jaunatnes sociālo un pilsonisko līdzdalību un sekmēs vietējās sabiedrības sociālo attīstību ekonomiskās krīzes apstākļos. Kopējais konkursa finansējums ir 24 000 EUR.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 31.08.2009

Latgales NVO resursu centra koordinators Oskars Zuģickis projekta "Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju resursu centra darbības kvalitātes un kapacitātes tīkla attīstībai" ietvaros turpinot iesākoto vizīšu ciklu Latgales reģiona novadu domēs 2.septembrī viesosies Kārsavas novada domē un tiksies ar domes priekšsedētāju Ināru Silicku , kā arī ar citiem pašvaldības deputātiem.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 31.08.2009

V/a „Jaunatnes Starptautisko Programmu Aģentūra" (JSPA) aicina jauniešu neformālas interešu grupas un jauniešu biedrības, nodibinājumus iesniegt projektu pieteikumus ES neformālās izglītības programmā „Jaunatne darbībā" („Youth in Action").

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 26.08.2009

Ziemeļu Ministru padome ir izveidojusi Nordplus Ietvarprogrammu laikposmam no 2008. - 2011.gadam. Programma veicina kvalitāti, jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmā, atbalstot dažādus apmaiņu veidus, projektus un tīklojumus.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 26.08.2009

Valsts Kultūrkapitāla fonds no 1. spetembra līdz 25. septembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu, pasta zīmogs - 23.09.2009.) VKKF pieņem projektus šī gada 3. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras nozarēs, kā arī Starpnozarē.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 26.08.2009

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis un Biedrības "Preiļu NVO centrs" pārstāvji projekta "Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju resursu centra darbības kvalitātes un kapacitātes tīkla attīstībai" ietvaros sākot no 25.augusta dodas vizītēs uz Latgales reģiona novadu domēm, lai ar domes priekšsēdētājiem apspriestu iespēju sadarboties, veidot un īstenot arvien jaunus projektus.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 25.08.2009

Organizē: Biedrība "Preiļu NVO centrs" Dienvidlatgales NVO atbalsta centra projekta "Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju resursu centra darbības kvalitātes un kapacitātes tīkla attīstībai" ietvaros

Vieta un laiks: Dagdas jauniešu centrā, Alejas ielā 11a,Dagdā, plkst.: 11.00

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 24.08.2009

„Preiļu novada invalīdu biedrība" projekta „Aktīva dzīvesveida popularizēšana Preiļu novada invalīdu biedrībā" ietvaros 2009. gada 3. septembrī plkst. 10.00 biedrības „Preiļu NVO centrs" telpās Kooperatīva ielā 6, Preiļos organizē Preiļu novada invalīdu atklātās sporta spēlēs. Sacensības notiks 4 sporta veidos: šahā, dambretē, novusā un dārtā. Laipni aicināti visi interesenti. Sīkāka informācija pa tālruni 29287410  Artis

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 24.08.2009

Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons" sadarbībā ar Comperio organizē konkursu „Mēs esam stipri", kura mērķis ir apzināt un popularizēt labās prakses piemērus cilvēku ar invaliditāti integrācijai izglītībā un nodarbinātībā.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 18.08.2009

Biedrība „Preiļu NVO centrs" KNHM fonda un Preiļu novada domes atbalstītā projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs" pakalpojumu un aktivitāšu popularizēšana iedzīvotāju vidū" ietvaros š.ģ. 17. augustā plkst. 14.30 Preiļos, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā") organizē jaunizveidotās mājas lapas atvēršanas pasākumu.

Laipni aicināti nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, un citi interesenti. Sīkāka informācija pa tālr: 28340855

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 11.08.2009

Organizē: Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds sadarbībā ar Preiļu NVO centru
Vieta un laiks: biedrības „Preiļu NVO centrs" telpās, Kooperatīva ielā 6, Preiļos, 3.stāvā, plkst.: 11.00
Pieteikšanās terminš: 13.augusts 2009.gada

Ievietoja pārpublicēts no http://preilunvo.lv | Publicēts 11.08.2009

APPETISER apmācību kurss notiks 2009.gada 11.-15.novembrim Slovākijā. Šajā seminārā būs arī  iespēja iegūt nepieciešamās zināšanas, iegū pirmo pieredzi starptautisku jauniešu projektu īstenošanai programmā „Jaunatne darbībā". Semināra galvenā ideja ir dot apmācību dalībniekiem iespēju saprast, ko nozīmē strādāt ar jauniešiem starptautiskā mērogā.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 10.08.2009

Apmācību kursam REGIONET, kas notiks no 2009.gada 10. līdz 15.novembrim Polijā aicināti pieteikties jaunieši un jaunatnes darbinieki, kuri nākotnē vēlas veidot starptautisku jauniešu iniciatīvu projektu.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 10.08.2009

Pirmdien, 3.augustā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana NVO kapacitātes stiprināšanas programmā, kas tiek finansēta EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros. Līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām saņemti 72 projektu iesniegumi.

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 05.08.2009

8. augustā no plkst. 11.00 līdz 16.00 Festivāla parkā Rēzeknes Jaunatnes iniciatīvu centrs "Draugu centrs" rīko starptautiskajai jaunatnes dienai veltītu pasākumu „Rēzeknes jaunietis", kurā tiks aktualizētas un parādītas jauniešu nevalstisko organizāciju un iniciatīvu grupu brīvā laika pavadīšanas iespējas

Ievietoja pārpublicēts no http://rezekne.lv | Publicēts 04.08.2009

Starptautisks apmācību seminārs ATOQ (Advanced Training on Quality) par jauniešu apmaiņu projektu kvalitātes uzlabošanu
Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Vieta un laiks: Lietuva
Pieteikšanās: līdz 23.augustam 2009.gada

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 03.08.2009

Sutru jauniešu iniciatīvas grupa „Vinnijs Pūks un viņa draugi" koordinatores un Sutru kultūras nama vadītājas Mārītes Kantānes vadībā uzsākusi KNHM fonda (Nīderlande) mazo grantu programmas „Sabiedrība ar tendenci" projekta „Sutru jauniešu ideju un atpūtas centra izveidošana" īstenošanu. Projekta mērķis ir iesaistīt un atbalstīt Sutru pagasta jauniešus savas dzīves kvalitātes attīstībā, veidojot pozitīvu vidi, radot iespējas jauniešiem lietderīgi un radoši pavadīt savu brīvo laiku.

Ievietoja pārpublicēts no http://livani.lv | Publicēts 23.07.2009

Līvānu novada dome izsludina konkursu aktīvā tūrisma centra logotipa izstrādei. Galvenā balva - Ls 30,00. Vēl divu labāko darbu autori saņems veicināšanas balvas!
Pieteikšanās terminš: 4.augusts 2009.gada

 

Ievietoja pārpublicēts no http://livani.lv | Publicēts 23.07.2009

Šī gada 1. augustā Līvānos, Zaķu salā, noritēs lielākais šī gada pasākums Latgalē - Latgales mūzikas festivāls 2009.
Pasākumā piedalīsies grupas: „Likteneigais pagrīzīņs iz Vainovu", „Elpa", „Restauratori", „Dabasu Durovys", „Bez PVN", „AK 69", „Laimas muzykanti". Pasākuma goda viesi: Liene Šomase, Lauris Reiniks, Igo, Atis Auzāns un Daugavpils Oranžais koris.

Ievietoja pārpublicēts no http://livani.lv | Publicēts 23.07.2009

Organizē: Latgales plānošanas reģiona Struktūrfondu informācijas centrs
Vieta un laiks: Rēzeknes rajona padome, Atbrīvošanas aleja 95, plkst.: 10.00
Dalības maksa: bezmaksas
Pieteikšanās terminš: bez iepriekšējas pieteikšanās

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 23.07.2009

Valsts kanceleja, pamatojoties uz ministriju sniegto informāciju, ir atjaunojusi Eiropas Savienības (ES) programmu, kas darbojas Latvijā, apkopojumu. Šajā informatīvajā materiālā iekļautas gandrīz 50 dažādas programmas, kurās finansējumam var pieteikties nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, mācību iestādes, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas. Programmu apkopojumā ir norādīts tās nosaukums, mērķi, kopējais finansējums, kā arī iespējamie finansējuma saņēmēji. Katrai programmai ir norādīta kontaktpersona Latvijā, kas var sniegt papildu informāciju par konkrēto programmu un atbildēt uz jautājumiem.

Ievietoja pārpublicēts no http://latgale.lv | Publicēts 23.07.2009

Organizē: Biedrība „Latvijas Pilsoniska Alianse" (eLPA)
Vieta: Viesu nams „Mauriņi", Allažu pagasts, Rīgas rajons
Dalības maksa: 30,00 LVL
Darba valodas: Vasaras akadēmijā piedalīsies lektori no citām ES valstīm un viņu vadītās
nodarbības notiks angļu valodā. Latvijas lektoru vadītās nodarbības notiks latviešu valodā.
Pieteikšanās termiņš: 11.augusts 2009.gada
Pieteikties: E-pieteikuma anketa šeit

Ievietoja pārpublicēts no http://nvo.lv | Publicēts 23.07.2009

Finanšu ministrija ir ierosinājusi veikt vairākus grozījumus sabiedriskā labuma organizāciju likumā. Grozījumiem būs nopietna ietekme uz sabiedrisko labumu. Tādēļ aicinām biedrības un nodibinājumu līdz 27.07.2009. sniegt Finanšu ministrijai iebildumus un priekšlikumus, vēstuli adresējot Inesei Sviklānei, kas ministrijā izstrādājusi minētos grozījumus.

Ievietoja pārpublicēts no http://nvo.lv | Publicēts 23.07.2009

Biedrība „Preiļu NVO centrs" Dienvidlatgales NVO atbalsta centra realizētā projekta „Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju resursu centra darbības kvalitātes un kapacitātes tīkla attīstībai" ietvaros Balvos organizē semināru „Uzstāšanās un prezentāciju māksla", 2009. gada 22. jūlijā plkst. 11.00 Tālākizglītības centrā Partizāņu ielā 16.

 

Ievietoja DNVOAC, Daina | Publicēts 16.07.2009
<< Augusts 2018 >>
P O T C P S Sv
 
  12345
 
6789101112
 
13141516171819
 
20212223242526
 
2728293031  
Kontaktinformācija
Parādes 1 - 314,
Daugavpils, LV-5401;
mob.: +371 26565858
e-pasts nvo@nvoc.lv